Учнівська творчість

Читаємо поезію Ліни Василівни Костенко
Зразки відеопоезій, слайд-шоу до поезії

Робота Ахметової Діани, ЗОШ № 75 м. Запоріжжя 11 клас


Робота Левкова Влада, ЗОШ № 75 м. Запоріжжя 11 клас

Робота Квашневського Віталія, ЗОШ № 75 м. Запоріжжя 11 клас


Робота учня 11 класу Циса Владислава, ЗОШ № 75 м. Запоріжжя 11 клас


Робота учениці 11 класу Компанець Аліни, ЗОШ № 75 м. Запоріжжя 11 клас


Найріднішим людям, мамусенькам, присвячується...

Відео до поезій Бориса Олійника
Вчимося створювати вправи на он-лайн сервісі learningapps


Тези науково-дослідницької роботи 
учениці Запорізької ЗОШ № 75  
Журби Олени Сергіївни на тему
"Антропонімічний простір в
романі Володимира Лиса "Століття Якова""


             Дослідження функціонально-стилістичних особливостей антропонімії в художньому тексті – одна з найважливіших проблем не лише сучасної української ономастики, а й один із аспектів вивчення авторської точки зору в художньому тексті, де  номінації персонажа беруть участь у формуванні смислового аспекту тексту.
Антропонім - будь-яке власне ім'я людини (особисте ім'я, по-батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім, кличка).
Вивчення власних назв завдяки специфічним закономірностям їх передачі та збереження має дуже важливе значення, зокрема у дослідженні особливостей художніх творів у контексті літературної ономастики.
На відміну від імені в реальному житті, оніми в художньому творі семантично наповнені, оскільки окрім номінативної, доповнені характеристичною функцією.
Проблема виражальних можливостей онімного простору в художньому відтворенні світу сучасним українським прозаїком Володимиром Лисом досі не привертала увагу дослідників. Саме це зумовлює актуальність представленої роботи, предметом дослідження якої є оніми як цілісна система творчого світу роману В. Лиса «Століття Якова».
Мета нашої розвідки – дослідити функціонально-стилістичні особливості антропонімів у романі В.Лиса «Століття Якова».
Матеріалом для дослідження обрано найпопулярніший роман автора -  «Століття Якова», за який прозаїк отримав премію «Гранд-Коронація» у 2010 році.
           Завдання дослідження: з’ясувати статус антропонімічних одиниць у романі Володимира Лиса «Століття Якова»; виявити семантично-структурний склад антропонімів у романі В. Лиса «Століття Якова»; з’ясувати характер використання різних типів антропонімів  та їх стилістичних можливостей у романі В.Лиса «Століття Якова»; вивчити можливості впливу оніму на  розвиток характеру його носія; показати зв'язок між антропонімом та характером героя твору.
       Предмет дослідження – антропоніми в романі Володимира Лиса «Століття Якова».
       Методи дослідження:  описовий, статистичний.
Одна з  ознак роману В. Лиса – багатство, виразність і розмаїття соціально-психологічного типажу героїв. В художньому тексті він добирає такі власні імена, що мають характеротворче та ідейно-тематичне навантаження. Звичайно, художній вимисел переплітається і з реальною дійсністю.  Про задум написання роману та його головного героя В. Лис сказав, що «намір показати людину на фоні двадцятого століття  визрів зо три десятки років тому.  1981-го мій рідний дід Федір Іванович Кусько, як сьогодні, пам’ятаю –   сидить на порозі літньої кухні вже в селі (всі вісім хуторів, у тому числі й його, де я народився і ріс, «з’їла» меліорація) і каже: «Володю, життя як один день, як година промчалося». А я думаю: «Боже мій, він  же пережив дві світові війни, каторжно працював на своєму хуторі, відвоювавши його і клаптик поля у  поліського  болота, пережив утрату дітей і раптом так каже»».  
        У романі Володимира Лиса антропонімія представлена іменами, патронімами, андронімами, прізвищами та прізвиськами.
        Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.
....